skip to Main Content
Capaciteitsmanagement

Heeft als doel de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. Het gaat hierbij om het optimaal benutten van de aanwezige productiecapaciteit binnen een organisatie. Denk aan planning van operatiekamers, gebruik van medisch middelen als CT-scans, IC-bedden of gebruik van aanwezige bedden capaciteit.

Een zorginstelling werd geconfronteerd met meer dan 552 verkeerde (niet-geïndiceerde) bed dagen per jaar op een bestand van 25 bedden op een afdeling. Deze verkeerde bed dagen veroorzaakten een sterk fluctuerende bedbezetting en verhinderde een doelmatige inzet van bedden.

De doelstelling voor aanvang van het project was om binnen een jaar het aantal verkeerde bed dagen te verminderen met 50%.

Om goed zicht op de problematiek te krijgen is door ons een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd.

Uit de analyse bleek dat:

  • De gemiddelde opnameduur van een patiënt bedroeg 119 dagen, met een standaarddeviatie van 83 dagen.
  • Het vaststellen van een ontslagdatum gemiddeld 2 weken voor ontslag werd bepaald.
  • Er in een te laat stadium voorzieningen werden aangevraagd en/of vervolgplaatsing geregeld werd.
  • Het goed inplannen van behandelcapaciteit erg lastig was omdat veel patiënten langer behandeld werden dan noodzakelijk.
  • De opnamecapaciteit sterk wisselde, zodat de er in de ene week wel werd opgenomen en de andere week niet.

Op basis van bovenstaande bevindingen is een herontwerp van het klinisch behandelproces gemaakt en zijn er interventies ontwikkeld om tot implementatie van het herontwerp te komen.

Bij de eindmeting van het project was de gemiddelde opname duur gedaald naar 53 dagen, met een standaarddeviatie van 39 dagen. Zes weken na opname wordt een ontslagdatum vastgesteld en in 8 van de 10 patiënten gaan op deze datum daadwerkelijk met ontslag. Nieuw aangemelde patiënten konden indien nodig binnen dezelfde week worden opgenomen. Negen maanden na start van het project werden er geen verkeerde bed dagen geregistreerd. In financiële zin betekende dit een besparing van € 500.000,- op jaarbasis van niet gedekte kosten.

“Hans schept ruimte voor dialoog en discussie en is in staat je zelf te laten ontdekken wat de effecten zijn van de diverse keuzes op het gewenste resultaat. Dat geeft plezier en leidt tot breed commitment.”

Maria van Kleinwee, bestuurssecretaris De Hoogstraat

Opdrachtgevers

Back To Top