skip to Main Content

ONDERNEMEND IN DE ZORG

Beter presteren door het optimaliseren van primaire en ondersteunende processen waardoor activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en op de juiste wijze in de goede volgorde worden uitgevoerd.

Bedrijfsprocessen patiënt- en klantgerichter inrichten waardoor wachttijden en doorlooptijden worden verkort, onrendabele activiteiten worden geschrapt waardoor de kwaliteit van zorgverlening toeneemt en gevoelde werkdruk bij medewerkers afneemt.

Beter presteren door het maken van expliciete keuzes waardoor onderscheidend vermogen ontstaat en kernactiviteiten van een organisatie maximaal worden benut.

Beter presteren door samen werken waardoor afstemming en overzicht wordt verbeterd en toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

Hans Mallie

Back To Top