skip to Main Content
Zorglogistiek

Is het inrichten en besturen van het primair proces en het bepalen van de benodigde behoefte aan mensen, middelen en informatie, ter realisatie van de beoogde zorginhoudelijke, financiele en organisatorische doelstellingen. Zorglogistiek richt zich op het primaire patientenproces, daar waar de prestaties van een zorginstelling tot stand komen.

Centrale vraagstelling hierbij is:

 • Hoe organiseren we de in-, door- en uitstroom van patiënten?
 • Hoe stemmen we vraag en aanbod op elkaar af?
 • Hoe bewaken en verbeteren we de prestaties?

Een revalidatiecentrum had te kampen met lange wachttijden voor de start van de behandeling van patiënten met de diagnose chronische pijn. Deze lange wachttijden resulteerde in het periodiek stoppen met nieuwe aanmeldingen en opnamestops. De wachttijd tussen aanmelding en start screening was inmiddels opgelopen naar gemiddeld 3 maanden. De wachttijd tussen screening en start behandeling bedroeg gemiddeld 75 dagen. De totale wachttijd voor klinische opname was opgelopen naar 104 dagen, voor de polikliniek naar 168 dagen.

In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende projectdoelstellingen geformuleerd:

 • Wachttijd tussen aanmelding en screening maximaal 1 Maand
 • Wachttijd tussen screening en start behandeling maximaal 21 dagen
 • Geen aanmelding- of opnamestops meer

Vervolgens hebben wij de behandel- en ondersteunende processen doorgelicht en is een herontwerp van het patiëntproces gemaakt én zijn interventies ontwikkeld om tot de implementatie van het herontwerp te komen.

De resultaten van het project waren:

 • Wachttijd tussen aanmelding en screening is verlaagd naar 2 weken
 • Géén wachttijd meer tussen screening en start klinische behandeling
 • Wachttijd tussen screening en start poliklinische behandeling is gedaald naar 15 dagen
 • Géén aanmeldings- of opnamestops meer.
 • Er worden 7% meer patiënten behandeld met dezelfde aanwezige capaciteit
 • De gevoelde werkdruk bij medewerkers is gedaald ondanks het gestegen aantal patiënten in behandeling

“Hans was als extern adviseur betrokken bij een groot zorglogistiek project op mijn dwarslaesieafdeling. Vanuit zijn expertise en coaching heb ik als revalidatiearts en manager veel geleerd over zorglogistieke principes en ervaren dat zorglogistiek wel degelijk de kwaliteit van zorg verbeterd.”

Marinca de Beer, Revalidatiearts en algemeen bestuurslid VRA

Opdrachtgevers

Back To Top